Titel Hygrostatisch geregeld verwarmen van een kunstwerk: ‘Mobile Home for Kröller Müller’ van Joep van Lieshout 
Omschrijving Joep van Lieshouts ‘Mobile Home for Kröller Müller’ is een eigentijdse caravan die bestaat uit een modulair systeem van kleurige glasvezel versterkte polyester units met verschillende functies. Na 10 jaar buiten staan heeft de sculptuur ernstig geleden onder de extreme klimatologische omstandigheden. Lekkage bleek desastreus geweest voor het dak en een ingrijpende restauratie heeft moeten plaatsvinden in samenwerking met het atelier van de kunstenaar. Daarnaast zijn minder ingrijpende methodes ontwikkeld die op dit moment nog plaats moeten vinden om het werk in de toekomst voor de weersinvloeden te beschermen. Een onderdeel daarvan zou de mogelijkheid zijn om het interieur hygrostatisch geregeld te verwarmen om condensvorming te voorkomen. Als gevolg van de bouwfysische structuur is het gesloten kunstwerk gevoelig voor condensvorming en zijn er waardes gemeten van ver boven de 90% RV. Door de vochtige situatie waren de textiele componenten uit het interieur allang verwijderd, terwijl bijvoorbeeld het bed er juist uitnodigend hoort uit te zien, compleet met een rond matras, een schoon dekbed en vele kussens. Gezocht wordt naar een toepassing die esthetisch gezien zo minimalistisch mogelijk is, maar het klimaat zodanig verbetert dat het werk weer goed in de beeldentuin kan functioneren zoals het is bedoeld, omdat het een speciale plaats inneemt in de collectie. Met het welslagen van dit project zou een groot interdisciplinair onderzoeks- en restauratieproject worden afgerond met restauratoren uit verschillende disciplines, natuurwetenschappers, bouwfysici, kunsthistorici, studenten en medewerking van Atelier van Lieshout. Zie ook: http://www.kmm.nl/research-news/2/20/‘Mobile-Home-for-Kröller-Müller’–-onderzoek-en-restauratie  
Literatuur Stigter, Sanneke; Beerkens, Lydia; Schellen, Henk; Kuperholc, Sara, ‘Joep van Lieshout’s Mobile Home for Kröller-Müller: Outdoor polyester sculpture in transit’, Preprints ICOM-CC 15th Triennial Conference New Delhi, Vol. I, September 22-26, 2008: 489-496 
Begeleiders 1. Henk Schellen( mailto icon)  
Studiefase masterproject 
Datum 11/28/2008 
Status beschikbaar